CO ROBIMY DLA NASZYCH KLIENTÓW?

dowiedz się

czym jestprawdziwy coaching?

Wokół coachingu krążą już w Polsce legendy. Niestety bardzo często jest on mylony czy to z metodą upominania pracowników, sposobem na ich szkolenie czy nawet z mowami motywacyjnymi. 

Tymczasem prawdziwy coaching to metoda pracy rozwojowej, bazująca na zasobach coachowanego. Coach w indywidualnej, poufnej rozmowie, pobudza swojego rozmówcę do precyzyjnego definiowania swoich celów rozwojowych i szukania pomysłów na ich osiągnięcie. W tej partnerskiej relacji, coach umiejętnie zadaje takie pytania, by rozmówca osiągnął zmianę i doszedł do tego sam. Coach dba także by zaplanowane działania rzeczywiście zostały zrealizowane.

Chcesz dowiedzieć się więcej – napisz!

 

Close Menu